อุทยานวิทยาศาสตร์และหน่วยบ่มเพาะของประเทศไทย

ในปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี รวมกันมากกว่า 60 แห่ง อุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักสองชนิดที่มีประสิทธิภาพในการผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจฐานความรู้

โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) เปรียบเสมือน นิคมวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา และ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Technology Business Incubator) เปรียบเสมือนเป็นแหล่งอนุบาลบริษัทที่ตั้งใหม่ (Start-up) ซึ่งโดยทั่วไปจะอนุบาลไม่เกิน 3 ปี โดยเน้นที่การบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ดำเนินการพัฒนาสินค้าด้านเทคโนโลยี