ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแนวโน้มทางเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมและบริการอนาคต (Technology Trends)

January 25, 2023 |
Category : News

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) องค์การมหาชน ขอเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และอาจารย์ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมให้การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 50 แนวโน้มทางเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมและบริการอนาคตของประเทศไทย ที่ทางทีมวิจัยของ NIA ได้รวบรวมมา

วัน-เวลาในการจัดประชุม (สามารถเลือกเข้าร่วม 1 วันที่ท่านสะดวกได้)

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13:30 – 16:00 น. (รูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM)
ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:30 – 16:00 น. (รูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM)

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ shorturl.at/dmGZ1

*เอกสารประกอบการประชุมและลิ้งค์การประชุมจะนำส่งก่อนวันประชุมทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้