การแข่งขัน BioChallenge ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

December 26, 2022 |
Category : Feature, News

เรียน  สมาชิกสมาคม Thai-BISPA และผู้สนใจทุกท่าน

        บริษัท Cytiva (ประเทศไทย) จัดการแข่งขัน BioChallenge ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่มีโปรเจคเกี่ยวกับ ชีวเภสัชภัณฑ์ วัคซีน เซลล์บำบัด ยีนบำบัด และชีวโมเลกุลอื่นๆ ซึ่งผู้ชนะของ BioChallenge จะได้รับรางวัลเป็นมูลค่าสูงถึง 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์  (กว่า 5.3 ล้านบาท) ในโปรแกรม Cytiva’s Fast Trak ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม…https://info.cytivalifesciences.com/ASEAN-Biochallenge-Registration.html

หรือสามารถส่งคำถามเพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับที่
E-mail: cytivabiochallenge2022@gmail.com

 

หมายเหตุ : หัวข้อ Where did you hear this bio challenge from? 

รบกวนเลือก BT Times / Channel 3

***การสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น