โครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอาง สารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปี 2567

โครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอาง สารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปี 2567

เรียน หน่วยงานสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน         ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์...

read more
งาน InnoSpace Summit 2024

งาน InnoSpace Summit 2024

เรียน หน่วยงานสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน        บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด...

read more
OPEN HOUS  สวทช.

OPEN HOUS สวทช.

เรียน หน่วยงานสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน       สวทช. เปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม...

read more
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงลึกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศภายใต้โครงการ AIMs Internship Program

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงลึกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศภายใต้โครงการ AIMs Internship Program

🚩📣 โอกาสดีสำหรับนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั่วประเทศ เครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมไทย (AIMs)...

read more