กิจกรรม Thai-BISPA Knowledge Sharing ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการไทย เพื่อการขยายธุรกิจสู่ตลาดสากล

May 29, 2023 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิก หน่วยงานพันธมิตร และผู้ที่สนใจทุกท่าน

      สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ได้จัดกิจกรรม Thai-BISPA Knowledge Sharing ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการไทย เพื่อการขยายธุรกิจสู่ตลาดสากล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อวงการบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ภายใต้พันธกิจการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ของไทยและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

      กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นก่อนเริ่มการประชุมใหญ่สามัญสมาคมประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 13.30 น. ออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting ID: 662 564 7701 หรือ Link https://zoom.us/j/6625647701

สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/CBetH3Rxz7Di3oQCA

ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

นางหทัยรัตน์ รุยหานนท์ โทรศัพท์ 081-869-9204

นางสาวนวรัตน์ รุ่งเรืองปัญญา โทรศัพท์ 086-189-6196 อีเมล์ info@thaibispa.or.th