งาน “อว.for EV” วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

February 16, 2024 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน

      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน “อว.for EV” เพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของ อว.ในการสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ด้านการพัฒนาทักษะ/สมรรถนะบุคลากร และการพัฒนานวัตกรรม พร้อมชมนิทรรศการผลงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าของภาคเอกชน และหน่วยงานภายใต้ อว. ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 9.30- 12.00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

สนใจลงทะเบียนได้ที่ : https://www.nstda.or.th/r/acwSz

หรือสแกน QR Code บนแบนเนอร์กิจกรรม

 

(ไม่มีค่าใช้จ่าย) !!!