งาน InnoSpace Summit 2024

งาน InnoSpace Summit 2024

เรียน หน่วยงานสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน        บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด...

read more
OPEN HOUS  สวทช.

OPEN HOUS สวทช.

เรียน หน่วยงานสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน       สวทช. เปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม...

read more
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงลึกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศภายใต้โครงการ AIMs Internship Program

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงลึกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศภายใต้โครงการ AIMs Internship Program

🚩📣 โอกาสดีสำหรับนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั่วประเทศ เครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมไทย (AIMs)...

read more