งานสัมมนาหัวข้อ “ความท้าทายมาตรการทางภาษีส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทย”

งานสัมมนาหัวข้อ “ความท้าทายมาตรการทางภาษีส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมของไทย”

เรียน หน่วยงานสมาชิก หน่วยงานพันธมิตร และผู้ที่สนใจทุกท่าน       ด้วยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ...

read more
สัมมนา “เสริมพลังให้ธุรกิจนวัตกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Empowering Your Innovation-based Business towards Sustainable Growth)”

สัมมนา “เสริมพลังให้ธุรกิจนวัตกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Empowering Your Innovation-based Business towards Sustainable Growth)”

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน               ด้วยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ...

read more
กิจกรรม Thai-BISPA Knowledge Sharing ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการไทย เพื่อการขยายธุรกิจสู่ตลาดสากล

กิจกรรม Thai-BISPA Knowledge Sharing ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการไทย เพื่อการขยายธุรกิจสู่ตลาดสากล

เรียน หน่วยงานสมาชิก หน่วยงานพันธมิตร และผู้ที่สนใจทุกท่าน      ...

read more
โครงการเสริมสร้างปัจจัยการถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Pre – IP Transfer) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 พ.ค. 66

โครงการเสริมสร้างปัจจัยการถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Pre – IP Transfer) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 พ.ค. 66

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน       ด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน),NIA...

read more