สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย” ใช้อักษรย่อว่า “สพอท.” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Business Incubators and Science Parks Association “ ใช้อักษรย่อว่า “Thai-BISPA”

          เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปตัวอักษรย่อสมาคมภาษาอังกฤษสีม่วง โดยตัวอักษร “Thai” อยู่บนตัวอักษร “BISPA” และมีดอกพิกุลสีม่วงประดับ ซึ่งดอกพิกุล หมายถึง ดอกไม้ที่แสดงความเป็นไทยและมีกลิ่นหอมนาน สีม่วง หมายถึงความผสมผสาน ความกลมกลืน เป็นเอกภาพ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับThaiBISPA 2560