การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มิ.ย. 2567

June 26, 2024 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน

       อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ร่วมกับ บริษัท เอฟ ดี ไอ แอคเค้าติ้งค์ แอนด์ แอดไวซเซอร์รี่ จำกัด และ บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ ซิสเท็มจำกัด นำทัพที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน จัดงาน การเตรียมความพร้อม SME ไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)” ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมงานฟรี…พร้อมรับสิทธิพิเศษภายในงาน

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น.

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

 

พบกับกิจกรรมสุด Exclusive

  • สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) ให้กับผู้ประกอบการ SME
  • ให้คำปรึกษาเชิงลึกระยะสั้นกับผู้ประกอบการ SME ในการวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO)

พบการบรรยายพิเศษ

  • Carbon Net ZERO 2065 และผลกระทบที่ SME ต้องเตรียมรับมือโดย…คุณนันทพัชร ณ สงขลา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กรและผู้ช่วยประธานบริหารกลุ่มบริษัท FDI
  • ESG trend ความเสี่ยง หาก SME ไม่ปรับตัว โดย….คุณจริยวดี บุบผา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร์ จำกัด
  • Privilege and support from Government and ITAP โดย…คุณระสิตา ถาวรานุรักษ์ ผู้จัดการงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอต์แวร์ ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP)

 

พิเศษสุด…..รับสิทธิ์การสนับสนุนที่ปรึกษาเชิงลึกระยะสั้น 50,000 บาท

 

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้บริหารระดับสูง
  • เจ้าของธุรกิจ SMEs
  • บุคคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่สนใจเกี่ยวกับความยั่งยืนและ Net Zero

ลงทะเบียนร่วมงานฟรี https://tsp.hubmember.com/event/preparing-sme-to-net-zero-cnx

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ดร.ประภัสสร (หนิง) โทร. 081-854-1844

e-Mail: bcd@nstda.or.th