กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงลึกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศภายใต้โครงการ AIMs Internship Program

March 04, 2024 |
Category : Feature, News

🚩📣 โอกาสดีสำหรับนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั่วประเทศ เครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมไทย (AIMs) ได้พัฒนากิจกรรมการฝึกอบรมเชิงลึกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศภายใต้โครงการ AIMs Internship Program ร่วมกับบริษัท Origgin หน่วยงานชั้นนำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์ และเครือข่ายพันธมิตรจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการนวัตกรรมของไทย🎯

🇸🇬 กิจกรรมนี้ท่านจะได้มีโอกาสไปร่วมอบรมที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 1 สัปดาห์ (รวมระยะเวลาเดินทางไปกลับ) เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และยังได้มีโอกาสในการรับคำปรึกษาต่อเนื่องเป็นเวลาอีก 10 สัปดาห์ เพื่อฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่กรณีศึกษาจริง โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป. อว. ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (ไม่รวมค่าตั๋วเดินทางระหว่างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก)

📌สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มีนาคม 2567 จำนวนจำกัด‼️

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/HT8meuvBrEWR9wAX8