กิจกรรม “ปลดล็อคศักยภาพโรงงานของคุณด้วยพลังดิจิทัล : กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง”

July 11, 2024 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน

       อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมเพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ร่วมกับภาคเอกชน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บริษัท เอฟ ดี ไอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัดขอเชิญผู้ประกอบการ ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ และ Clinic ให้คำปรึกษา “ปลดล็อคศักยภาพโรงงานของคุณด้วยพลังดิจิทัล :  กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง” วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ Event Square ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร 14) สวทช.

 

Highlight

    -แนวทางการยกระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0  โดย กลุ่มแพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0  สวทช.

    -เส้นทางสู่องค์กรที่ยั่งยืนด้วย Smart Factory โดย บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

    -Fast track: สิทธิประโยชน์การลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรมสีเขียว โดย บริษัท เอฟ ดี ไอ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด 

    -Core tech: การพัฒนาโรงงานอัจฉริยะ ด้วย AI IoT Automation and robotics โดย กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม NECTEC สวทช.

    -รับมือความคุกคามทาง Cyber อย่างไรในโลกดิจิทัล โดย บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด

 

พิเศษ! สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

    -Voucher รับคำปรึกษา สำหรับการประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0

    -สิทธิพิเศษ สำหรับ บริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

    -Clinic ประเมินความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0

    -พบกับผลิตภัณฑ์และบริการด้าน Smart Factory Solution จาก สวทช. และบริษัทพันธมิตร

กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/w8Dm223wavXgy9Ww9

สอบถามเพิ่มเติม : ikd-kas@nstda.or.th  089 456 2440 (คุณวัชรี) , 086 373 4271 (คุณกานต์ธิดาพร)