ขอเชิญชวนนักวิจัยเสนอ Solution เพื่อตอบโจทย์เอกชนในโครงการ “เสริมสร้างปัจจัยการถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Pre-IP Transfer”

July 07, 2023 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิก หน่วยงานพันธมิตร และผู้ที่สนใจทุกท่าน

       ด้วยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA ร่วมกับ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ขอเชิญชวนนักวิจัยเสนอ Solution เพื่อตอบโจทย์เอกชนในโครงการ “เสริมสร้างปัจจัยการถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Pre-IP Transfer”

เพียงแค่ท่านมีแนวคิด/ผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่ตอบ 9 โจทย์ดังนี้

   1. พัฒนา skincare จากสารสกัดใหม่

   2. พัฒนาอาหารเสริมที่มี function ด้านกระดูกและข้อ

   3. พัฒนากระบวนการยืดอายุการเก็บรักษาเฉาก๊วย

   4. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อแพะ

   5. พัฒนาสารเคลือบวัสดุตกแต่งผนังจากวัสดุธรรมชาติ

   6. พัฒนา Pet food จาก bioactive ที่ได้จากไฮโดรไลเสทปลาทะเล

   7. พัฒนาสูตรอาหารเสริมสุขภาพเพศชายจากสมุนไพรในประเทศ

   8. พัฒนา skincare กลุ่ม whitening จากสารสกัดลำใย (เนื้อและเมล็ด)

   9. พัฒนาสูตร functional coffee จากสารสกัดในประเทศ

 

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียน ส่งข้อมูลเบื้องต้นภายในวันที่ 15 ก.ค.66 เพื่อทำการนัดหมายหารือกับบริษัทต่อไป หาก Solution ของท่านได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินการโครงการ

 

ลิ้งค์ลงทะเบียน https://forms.gle/FZY6vQGi9BMgK2CM7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081 443 8724 (เสาวภาพ)