ขอเชิญชวนนักวิจัยเสนอ Solution เพื่อตอบโจทย์เอกชนในโครงการ “เสริมสร้างปัจจัยการถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Pre-IP Transfer”

July 07, 2023 |
Category : Feature, News