ขอเชิญสมัครรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2566

January 26, 2023 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน

      มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ระดับโลกได้

       ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเสนอรายชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมสมัครรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 รายละเอียดการรับสมัครและแบบฟอร์มการสมัครเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ สามารถ Download ได้จาก Link ด้านล่าง

แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น :https://www.promotion-scitec.or.th/outtechaward.htm

แบบฟอร์มการสมัครเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ :https://www.promotion-scitec.or.th/youngtechaward.htm

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ thaitechaward@gmail.com  หรือ ติดต่อฝ่ายเลขานุการโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่