งานบัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์

December 07, 2023 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน

      ธนาคารกรุงเทพ จัดงานบัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์ ครั้งที่ 14@Bangkok Bank ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม ภายในงานจะมีการจัดเป็น 2 กิจกรรม โดยบูธร้านค้าจะเริ่มเปิดขายสินค้าตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. บริเวณลานด้านหน้าธนาคาร และช่วงงานสัมมนา “Digital Transformation for SME” จะจัดที่ด้านบนธนาคาร ณ ห้องโกมุท ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม เวลา 12.45-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้ SME เกิดแนวคิดการปรับตัวทันโลกในยุค DIGITAL ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

      ทั้งนี้ ภายในงานสัมมนามีการออกบูธให้คำปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ 4 หน่วยงาน และบูธให้คำปรึกษาสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หากท่านสนใจเข้าร่วมงานสามารถสมัครผ่าน Link Google Form :  https://forms.office.com/r/Ygfq9Z8rur