งานสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “Entering China Market” วันที่ 17 ม.ค.66

January 12, 2023 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน

       สมาคม Thai-BISPA และ Global Innovation & Technology Platform (GITP) Asia ขอเชิญหน่วยงาน ผู้ประกอบการและนักวิจัยทุกท่านที่พร้อมขยายโอกาสการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ ร่วมงานสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “Entering China Market” ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Mr. Raffles Chan, Founder & CEO of GITP Asia จะมาเล่าถึงโปรแกรมการสนับสนุนในรูปแบบทุน เงินรางวัล และการเชื่อมโยงธุรกิจกับตลาดในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ Global Entrepreneurship Competitiion 2023

————————————-

ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://forms.office.com/r/qPYWs4MB13

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 มกราคม เวลา 16.00 น. จำนวนจำกัด