งาน PMUC Research for Thailand Competitiveness 2023 วันที่ 26 – 27 เม.ย. 2566

March 24, 2023 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน

ด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้การกำกับของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดรับสมัครนักวิจัยและผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม Hackathon เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสการขอรับทุนวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น 1

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 109 5432 #875 (อนิรุต)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม PMUCHACK

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu1gw73TtaQUpHdgW5mjSv5yx4FVUewMolJo1oTSbGqLyRbQ/viewform

 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน PMUC Research for Thailand’s Competitiveness

  • การนำเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง (Research Pitching) ที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
  • สัมผัสผลงานวิจัยของจริง ที่สามารถออกสู่ตลาดได้สำเร็จ
  • เสวนา จุดประกายเศรษฐกิจ จากภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศ

ลงทะเบียนได้ที่ https://rftc2023.jupinnothai.net/

 

เข้าชมเว็ปไซต์ บพข. https://pmuc.or.th/