เปิดรับสมัครร่วมแข่งขันงาน Falling Walls Lab Thailand

June 26, 2024 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน

คุณมาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง และสถานทูตเยอรมัน มีโอกาสร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน Falling Walls Lab Thailand ครั้งที่ 6 ทางกระทรวงฯ ช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์งาน Falling Walls Lab Thailand ครั้งนี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักวิจัยในประเทศไทย ปีนี้งานจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรม SKYVIEW Hotel Bangkok Sukhumvit 24 ทางคณะผู้จัดรวมถึงผู้สนับสนุนงาน FWL ประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปีนี้เราจะได้จำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชนอีกเช่นเคย ท าให้เราสามารถส่งตัวแทนผู้ชนะจากประเทศไทยเข้าร่วมงานที่เบอร์ลินได้ 2 คนอีกครั้ง และไม่แน่ว่าไอเดียที่ดีที่สุดที่เบอร์ลินปีนี้อาจจะมาจากตัวแทนประเทศไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปจากทุกสาขาวิชา
  2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  3. คุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา

– เป็นนักศึกษาปัจจุบันในมหาวิทยาลัย ทุกสาขาวิชาและทุกระดับชั้น หรือ

– เป็นนักวิจัย Postdoc ในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือ

– หากเป็นบุคคลทั่วไปต้องเรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 10 ปี หรือ

– เรียนจบปริญญาโทมาไม่เกิน 7 ปี หรือ

– เรียนจบปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี

 

เงื่อนไขการสมัครร่วมแข่งขันงาน Falling Walls Lab Thailand

  1. กรอกเอกสารการสมัครเป็นภาษาอังกฤษ และการน าเสนอไอเดียในงานต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  2. ผู้ที่เคยผ่านการคัดเลือกและร่วมแข่งขันในงาน Falling Walls Lab Thailand มาแล้ว (ไม่มีสิทธิสมัครซ้ำ)

 

สมัครทางออนไลน์ https://falling-walls.com/lab/apply/thailand/

 

ข้อมูลการติดต่อ

DAAD in Bangkok (082 2592458-9, info@daad-thailand.org)

www.falling-walls.com/lab