โครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอาง สารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปี 2567

May 16, 2024 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิกและเครือข่ายพันธมิตรทุกท่าน

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องสำอาง เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีนวัตกรรมพัฒนาจากสารสกัดธรรมชาติ มีผลทดสอบประสิทธิภาพเเละความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมเครื่องสำอาง สารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ปี 2567″ (Cosmeceutical and Herbal Innovation with Business Link ; CIB2024)

 

ผู้ประกอบการที่ได้คัดเลือกเข้าโครงการจะได้รับ

-โอกาสพบที่ปรึกษาด้านธุรกิจ ด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศ แบบ One on one

-โอกาสในการนำเสนอผลงานกับนักลงทุนชั้นนำ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ

-การคัดเลือกรอบสุดท้าย : ผู้ที่ได้รับคะแนน Pitching สูงสุด จะได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดแสดงผลงานนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลโครงการผ่าน QR Code ในโปสเตอร์

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นี้ เท่านั้น!!!

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0 2644 5499 ต่อ 217 (คุณจิราพรรณ), 220 (คุณพัทธมน) Email: jiraphan@tcels.or.th