โครงการ “การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์”

May 30, 2023 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิก หน่วยงานพันธมิตร และผู้ที่สนใจทุกท่าน

      สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยการสนับสนุนของสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะเชิงธุรกิจ รวมถึงทัศนคติ แนวคิดของการบริหารจัดการทีมและผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างโอกาส สร้างศักยภาพด้านการตลาด เครือข่ายผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ บนพื้นฐานของการพัฒนาผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ภายใต้กรอบแนวคิด BCG in Action

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร >> คลิ๊ก <<