ประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างปัจจัยการถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Pre – IP Transfer) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 พ.ค. 66

โครงการเสริมสร้างปัจจัยการถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Pre – IP Transfer) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 พ.ค. 66

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน       ด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน),NIA...

read more
ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแนวโน้มทางเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมและบริการอนาคต (Technology Trends)

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแนวโน้มทางเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมและบริการอนาคต (Technology Trends)

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) องค์การมหาชน ขอเชิญ...

read more
กิจกรรมสัมมนาระดมสมอง เปิดประสบการณ์มื้ออาหารแห่งอนาคต วันที่ 5-7 ก.พ. 66

กิจกรรมสัมมนาระดมสมอง เปิดประสบการณ์มื้ออาหารแห่งอนาคต วันที่ 5-7 ก.พ. 66

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน กลับมาอีกครั้ง! ผนึกกำลังผู้นำด้านอาหาร ค้นหาคำตอบ เพื่อ...

read more