ประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแนวโน้มทางเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมและบริการอนาคต (Technology Trends)

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแนวโน้มทางเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมและบริการอนาคต (Technology Trends)

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) องค์การมหาชน ขอเชิญ...

read more
กิจกรรมสัมมนาระดมสมอง เปิดประสบการณ์มื้ออาหารแห่งอนาคต วันที่ 5-7 ก.พ. 66

กิจกรรมสัมมนาระดมสมอง เปิดประสบการณ์มื้ออาหารแห่งอนาคต วันที่ 5-7 ก.พ. 66

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน กลับมาอีกครั้ง! ผนึกกำลังผู้นำด้านอาหาร ค้นหาคำตอบ เพื่อ...

read more