NIA เปิดรับสมัครสมาชิกครอบครัว PIN รุ่น 4 ตั้งแต่วันนี้ – 17 มีนาคม 2566

January 20, 2023 |
Category : Feature, News

เรียน หน่วยงานสมาชิก และผู้ที่สนใจทุกท่าน

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับสมาชิกครอบครัว PIN รุ่น 4 ตั้งแต่วันนี้ – 17 มีนาคม 2566 โดยกิจกรรม PIN พบกับ 6 คอนเทนต์กับกูรูดังระดับประเทศ ที่จะมา Update Trend ธุรกิจนวัตกรรมให้คุณครบถ้วนทุกมิติ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง พลิกโฉมธุรกิจคุณด้วย “นวัตกรรม” พร้อมกัน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ระยะเวลาของกิจกรรมจำนวน 6 ครั้ง (วันเวลาการจัดกิจกรรมแต่ละภาคระบุหน้าเว็บสมัคร)

สถานที่จัดกิจกรรม

  • จ.ชลบุรี – ภาคกลาง (ตะวันออกและตะวันตก)
  • จ.เชียงใหม่ – ภาคเหนือ
  • จ.ขอนแก่น – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • จ.ภูเก็ต – ภาคใต้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือกำลังดำเนินการจดทะเบียนในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้าพาณิชย์ หรือวิสาหกิจชุมชน
  2. เป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในพื้นที่                   
  3. เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่

 

กิจกรรมนี้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 17 มี.ค. 2566 ผ่านทาง https://regional.nia.or.th/th/calendarnia/article/detail/id/5/iid/77

ดูขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d0DXpiRgep_3dX4yxjTiBwWVfX1jQ6ox